Pravne napomene

Svako korištenje www.sophoslab.hr podložno je niže navedenim uvjetima i rokovima. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava. Stoga se ona ne smije dalje kopirati, reproducirati ili na neki način distribuirati bez izričitog pristanka Sophos Lab Rijeka d.o.o..

Sophos Lab Rijeka d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na navedenoj web stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovoran za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju na www.sophoslab.hr stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Sophos Lab Rijeka d.o.o. neće biti odgovorna ni za kakve direktne, slučajne, posljedične, indirektne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.sophoslab.hr ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

Ova web stranica sadrži informacije treće strane i veze do drugih Internet stranica nad kojima Sophos Lab Rijeka d.o.o. nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s time i označavaju. Sophos Lab Rijeka d.o.o. nije odgovoran niti za točnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzimaju nikakvu odgovornost za takve informacije. Sophos Lab Rijeka d.o.o. zadržavaju pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bil o kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovorne ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

U ime tvrtke Sophos Lab Rijeka d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja. Redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtke Sophos Lab Rijeka d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

 
 
Jednostrani raskid ugovora i povrat
 
Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
 
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi obrasca za jednostrani raskid ugovora.
 
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.
 
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, troškove povrata robe snosi kupac.
 
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.
 
Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. 
 
Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke.
 
Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.
 
 
 
 
Reklamacije i prigovori
 
U slučaju oštećenja ili gubitka sadržaja ili dijela sadržaja paketa, korisnik mora odmah prilikom preuzimanja uručiti pritužbu dostavljaču ili djelatniku dostavne službe. Ako kupac ima primjedbu na kvalitetu izvršene usluge, način ili vrijeme dostave, ponašanje dostavljača ili djelatnika dostavne službe, ispravnost kupljenog proizvoda, terećenje kreditne kartice ili bilo koju stvar vezanu uz predmet ugovora s tvrtkom Sophos Lab Rijeka d.o.o., svoju pritužbu može uputiti direktno na kontakt telefone ili e-mail adreseu.
 
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača omogućujemo Vam da svoje pisane prigovore podnosite putem elektroničke pošte info@sophoslab.hr ili osobno u našim poslovnim prostorijama.
 
Na sve primljene prigovore odgovoriti ćemo u roku od 15 dana od dana zaprimanja.
 
Sophos Lab Rijeka d.o.o. se obvezuje sve pritužbe kupaca i korisnika riješiti u najkraćem roku, u skladu s pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj i ovim Uvjetima.
 
U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.
Loading...