Uvjeti poslovanja

Politika privatnosti

 

 

Sophos Lab Rijeka  d.o.o., Rijeka, Laginjina 27, OIB:60657567188 (u daljnjem tekstu: Sophos Lab Rijeka) poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. Prikupljanje, korištenje i obrada Vaših osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Politikom privatnosti te odredbama Zakona o zaštiti privatnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), odnosno drugih važećih propisa primjenjivih u Republici Hrvatskoj, koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

 

Privatnost naših klijenata izrazito nam je važna i činimo sve kako bismo sačuvali povjerljivost njihovih podataka. Molimo vas da politiku zaštite osobnih podataka povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene.

 

Privola korisnika i odustanak

Sophos Lab Rijeka  prikuplja osobne podatke korisnika koje oni dobrovoljno daju. Smatra se da je prihvaćanjem Uvjeta korištenja Sophos Lab Rijeka , a čiji sastavni dio čini i ova Izjava o privatnosti i zaštiti podataka, korisnik kao svoju privolu i izričito očitovao svoju volju kojom oni izražavaju svoju suglasnost s obradom njegovih osobnih podataka u svrhe korištenja usluga koje nudi Sophos Lab Rijeka. Korisnik u svako doba može povući svoju privolu pisanom obavijesti.

 

Voditelj obrade podataka

Sophos Lab Rijeka  je voditelj obrade vaših osobnih podataka.

 

Politika privatnosti se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

Ova Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji se ne može povezati s određenom fizičkom osobom.

 

Koja vrsta podataka se prikuplja?

Sophos Lab Rijeka  prikuplja sve osobne podatke koji se akumuliraju kada korisnici koriste usluge ponuđene od Sophos Lab Rijeka  (Internet stranica) i komuniciraju sa Sophos Lab Rijeka. Prikupljaju se samo oni osobni podaci koji su bitni za postizanje svrhe radi koje korisnici koriste ponuđene usluge i njihov opseg neće biti veći od onoga što je nužno da bi se postigla takva svrha.

 

Navedeno uključuje:

 

Podatke koje korisnici unesu putem online formulara ili koje oni unesu na drugi način dok koriste usluge Sophos Lab Rijeka  (primjerice, telefonom ili elektroničkom poštom) uključujući i osobne podatke (ime, adresu, telefonski broj, e-mail, sredstvo plaćanja, itd.),

Korisnički podaci koji su poslani ili automatski generirani (primjerice, datum i vrijeme korištenja usluge, aktualna i prethodno korištena stranica, IP adresa, podaci koji se odnose na korišteni preglednik, šifra naprave, aktualnu lokaciju, ako su takve informacije dane, itd.), kao i interakcijski podaci ako su dostupni bez instalacije dodatnih programa na kompjuteru (primjerice, pokreti mišem i klikovi ili stiskanjem tipki tastature na Internet stranici),

Osobni podaci koje generira Sophos Lab Rijeka ili treće osobe (primjerice šifre),

Korespondencija i druga komunikacija s korisnicima (primjerice, elektronička pošta, telefonski razgovori, koji mogu biti snimani ako je potrebno).

 

Svrha obrade podataka

Sophos Lab Rijeka  može koristiti korisničke podatke koje prikupi ili koji se za njega prikupe u sljedeće svrhe:

Pribavljanje usluga koje nudi Sophos Lab Rijeka,

Pripreme raznih vrsta statistika koji se odnose na, primjerice, količinu pokazanog interesa korisnika za proizvod i usporedbu usluga ili za druge usluge koje Sophos Lab Rijeka nudi,

Interni trening i kontrola kvalitete,

Održavanja i razvoja odnosa s klijentima,

Garancije sigurnosti i dostupnosti sustava i podataka Sophos Lab Rijeka te njegovih pružatelja usluga,

Korporativne transakcije koje izvrši Sophos Lab Rijeka, a koje mogu imati utjecaj na korisničke podatke,

Prevencije, otkrivanja i sprečavanja bilo kakve zlouporabe,

Odgovaranje na opravdane službene upite ili upite u svezi s dokazivanjem tužbi ili drugih pravnih sporova koji se tiču Sophos Lab Rijeka ili u kojima Sophos Lab Rijeka sudjeluje.

 

Daljnje svrhe mogu proizaći iz danih okolnosti ili zakonskih obveza, ili mogu biti potrebne u sklopu prikupljanja odgovarajućih podataka.

 

Prosljeđuju li se neki podaci trećim stranama?

Uz dolje navedene iznimke, Sophos Lab Rijeka načelno ne prosljeđuje nikakve osobne podatke trećim osobama:

 

Sophos Lab Rijeka može pozvati treće osobe da obrade osobne podatke u ime i isključivo u svrhu poslovanja Sophos Lab Rijeka (npr. Institucije za istraživanje tržišta). Sophos Lab Rijeka će primijeniti odgovarajuće mjere kako bi osigurao da takva treća osoba obrađuje podatke isključivo na način na koji je Sophos Lab Rijeka ovlašten da ih obrađuje;

Sophos Lab Rijeka može iznositi osobne podatke trećim osobama ako njegov korisnik tako zatraži (registracijom, zahtjevom za ponudom, itd.), ako je to inače potrebno da bi se pružila usluga zahtijevana od korisnika ili ako je Sophos Lab Rijeka izričito obavijestio korisnika o činjenici da će se njegovi/njezini podaci iznijeti. U iznimnim slučajevima (npr. zlouporaba), podaci korisnika mogu se iznijeti i trećim osobama za druge svrhe navedene u ovoj izjavi o privatnosti podataka ili radi svrhe predviđene zakonom. Sophos Lab Rijeka ne može kontrolirati, garantirati ili jamčiti da se treće osobe pridržavaju pravila o zaštiti podataka koja se primjenjuju na Sophos Lab Rijeka; oni obrađuju podatke u svoje svrhe, moguće i u inozemstvu gdje se primjenjuju drukčiji propisi.

Sophos Lab Rijeka može iznositi osobne podatke trećim osobama ako je tako predviđeno temeljem zakona.

 

Nadalje, Sophos Lab Rijeka može trećim osobama iznijeti anonimizirane podatke korisnika. Takvi podaci imaju formu koja ne dopušta trećim osobama da saznaju identitet dotičnih korisnika ili to nije vjerojatno.

 

Svi djelatnici Sophos Lab Rijeka i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti putem ugovornih odnosa za Sophos Lab Rijeka d.o.o i povezanim društvima.

 

Gdje i kako se čuvaju podaci?

U kontekstu spremanja ili obrade podataka korisnika na drugi način, Sophos Lab Rijeka će primijeniti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi spriječili neovlaštenu ili na drugi način nezajamčenu obradu. Takve mjere podvrgnute su redovitoj kontroli i po potrebi se mijenjaju. To se također primjenjuje i na treće osobe zadužene za vođenje sustava.

 

Osobni podaci čuvaju se u obliku koji dopušta identifikaciju korisnika i ne duže no što je to potrebno za svrhu u koju se podaci prikupljaju ili dalje obrađuju.

Koristimo razne sigurnosne mjere, uključujući enkripciju i autentifikaciju, kako bismo zaštitili i održali sigurnost, integritet i dostupnost vaših podataka.

 

Između ostalog, koristimo i sljedeće mjere:

• strogo ograničen osobni pristup vašim podacima po načelu „nužnog poznavanja“ te isključivo u svrhe o kojoj ste informirani,

• sigurni prijenos prikupljenih podataka,

• trajno praćenje pristupa IT sustavima radi detekcije i sprječavanja zlouporabe osobnih podataka.

 

Koliko dugo zadržavamo vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja. U slučaju davanja privole za marketing, podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče. U slučaju odbijenih ponuda, gdje nije dana privola za marketing, podatke vezane uz ponudu čuvamo godinu dana, a u slučaju da nas zatražite brisanje, isti će biti odmah obrisani.

 

Osobni podaci koji više nisu potrebni se ili nepovratno anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

 

Pitanja i prijedlozi, zahtjevi za informacijama, ispravkama ili brisanjima

Korisnik ima pravo u svako doba odustati od privole dane za obradu osobnih podataka i zatražiti prestanak daljnje obrade njegovih podataka, osim ako se radi o obradi podataka u statističke svrhe, kada osobni podaci više ne omogućuju identifikaciju osobe na koju se odnose. Korisnik također ima pravo zatražiti ispravak ili izmjenu osobnih podataka koje je dao na obradu. Odustanak od privole ili zahtjev za ispravkom ili izmjenom osobnih podataka dostavlja se pisano putem elektroničke pošte na gdpr@sophoslab.hr ili na poštansku adresu: Sophos Lab Rijeka d.o.o., Laginjina 27, 51 000 Rijeka. Korisnik se ima pravo izričito usprotiviti obradi svojih osobnih podataka u svrhe marketinga i u tom se slučaju osobni podaci koji se na njega odnose neće obrađivati u tu svrhu. Protivljenje obradi osobnih podataka u svrhe marketinga korisnik će dostaviti pisano putem elektroničke pošte na info@sophoslab.hr, ili na poštansku adresu, Laginjina 27, 51 000 Rijeka. Sva ostala pitanja, prijedlozi i komentari u vezi s obradom osobnih podataka dobrodošli su.

Svatko tko smatra da mu je povrijeđeno neko pravo zajamčeno ovim Zakonom, može podnijeti zahtjev za utvrđivanje povrede prava Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

 

gdpr@sophoslab.hr

+385 51 403-991

Sophos Lab Rijeka d.o.o.

Laginjina 27, 51 000 Rijeka

OIB:  60657567188

Izjava o kolačićima (eng. cookies)

 

Sophos Lab Rijeka d.o.o. i kolačići

Na internetskim stranicama Sophos Lab Rijeka d.o.o. kolačići se koriste kako bi se omogućile ili poboljšale ponuđene funkcije te iskustvo pregledavanja za korisnika.

Osim tih funkcionalnih kolačića i kolačića sesije postoje i analitički kolačići koje ostavljaju alati treće strane kako bi se pratila kvaliteta iskustva za korisnika prilikom posjeta internetskoj stranici.

Internetske stranice Sophos Lab Rijeka d.o.o. ne koriste se web-pratilicama ni sličnim tehnologijama za praćenje.

Sophos Lab Rijeka d.o.o. ni pod kakvim okolnostima ne koristi kolačiće za prikupljanje, obradu, širenje ili evidentiranje osobnih podataka.

Politika zaštite privatnosti Sophos Lab Rijeka d.o.o. primjenjuje se po potrebi na lokalno pohranjivanje i usporedive tehnologije.

 

Kolačići treće strane

Facebook, Twitter, Youtube, Vimeo, Flickr, Storify i drugi alati treće strane mogu ostaviti kolačiće za dijeljenje sadržaja na društvenim mrežama ili za izradu statistike o pristupu. Prisutnost, broj i status kolačića može ovisiti o načinu na koji koristite dotične platforme prije ili tijekom posjeta stranici Sophos Lab Rijeka d.o.o.

Potrebno je provjeriti politiku o kolačićima društvenih mreža dotičnih stranica.

 

Što učiniti ako ne želite spremljene kolačiće na svom računalu?

Za neke je osobe spremanje podataka na njihovu računalu ili mobilnom uređaju pomalo nametljivo, osobito kada te podatke sprema i koristi treća strana bez njihova znanja. Ako želite, moguće je blokirati neke ili sve kolačiće, ili čak obrisati one koji su postavljeni, no imajte na umu da je moguć gubitak određenih funkcija. Kako biste to učinili morate izmijeniti postavke privatnosti svog preglednika.

 

Što je kolačić?

Većina internetskih stranica koje posjećujete koristi kolačiće kako bi se poboljšalo vaše korisničko iskustvo. Omogućuju stranicama da vas „pamte” bilo tijekom vaše posjete (pomoću „kolačića sesije”) bilo kod ponovljenih posjeta (pomoću „trajnih kolačića”).

Kolačići mogu imati više različitih uloga. Omogućuju vam učinkovito pretraživanje stranica, spremanje vaših postavki ili, općenito govoreći, poboljšavaju vaše korisničko iskustvo na internetskoj stranici. Zahvaljujući kolačićima vaša interakcija s internetskom stranicom brža je i jednostavnija. Ako neka internetska stranica ne koristi kolačiće mislit će da ste novi posjetitelj svaki put kad otvorite novu stranicu.

Na primjer, kada zatvorite izbornik na jednoj stranici i prijeđete na drugu stranicu više se neće sjećati vašeg odabira i prikazat će sljedeću stranicu s otvorenim izbornikom.

Neke internetske stranice također koriste kolačiće kako bi im omogućili ciljno slanje reklamnih ili marketinških poruka koje se temelje, na primjer, na vašoj adresi i/ili vašim navikama pregledavanja.

Kolačiće može ostaviti internetska stranica koju posjećujete („first party cookies”) ili druge stranice koje upravljaju sadržajima na stranici koju vi posjećujete („third party cookies”).

 

Što sadrži kolačić?

Kolačić je jednostavna tekstualna datoteka koju na vaše računalo ili mobilni uređaj pohranjuje poslužitelj internetske stranice. Taj poslužitelj onda može pokupiti ili čitati sadržaj vašeg kolačića. Kolačićima upravlja vaš internetski preglednik. Svaki je kolačić jedinstven i sadrži anonimne podatke kao što su jedinstveno korisničko ime, naziv internetske stranice, brojke ili slova. Internetskoj stranici omogućuje da se prisjeti vaših postavki za pregledavanje.

 

Vrste kolačića

Kolačići prve strane („First party cookies”)

Postavlja ih internetska stranica koju trenutno posjećujete. Može ih čitati samo ta internetska stranica.

Kolačići treće strane („Third party cookies”)

Kreira ih i koristi stranica različita od internetske stranice koju posjećujete. Na primjer, za analizu svojih posjetitelja neka internetska stranica može koristiti usluge nekog trećeg poduzeća. To poduzeće onda postavlja svoj vlastiti kolačić za obavljanje te usluge. Internetska stranica koju posjećujete također može sadržavati integrirani sadržaj, na primjer videozapise sa stranice YouTube ili slike s Flickra. Te internetske stranice također mogu postaviti vlastite kolačiće.

Što je još važnije, internetska stranica može koristiti treću reklamnu mrežu za širenje ciljane reklame.

Sophos Lab Rijeka d.o.o. ne koristi nikakve ciljane reklamne usluge.

Kolačići sesije

Kolačići sesije privremeno se pohranjuju tijekom jedne sesije pretraživanja i brišu se s korisničkog uređaja prilikom zatvaranja preglednika.

Trajni kolačići

Ova vrsta kolačića pohranjuje se na vašem računalu određeno vrijeme (uglavnom jednu godinu ili više) i ne briše se kada se preglednik zatvori. Trajni kolačići koriste se kada je bitno znati vaš identitet tijekom više od jedne sesije pregledavanja.

Kolačići Flash

Brojne internetske stranice koriste Adobe Flash Player za prikazivanje videozapisa ili infografika svojim korisnicima. Poduzeće Adobe koristi vlastite kolačiće kojima se ne može upravljati preko postavki vašeg preglednika. Kolačići Flash Playera koriste se kao i drugi kolačići, tj. za pohranjivanje postavki i praćenje korisnika.

Kolačići Flash Playera funkcioniraju drugačije od kolačića vašeg internetskog preglednika. Umjesto posebnih kolačića za pojedine korisnike, internetska stranica ograničena je pohranjivati sve podatke koji se odnose na tu stranicu u samo jedan kolačić. Možete kontrolirati količinu podataka koja može biti pohranjena u kolačiću, ali ne možete odabrati koju je vrstu podataka taj kolačić ovlašten pohraniti.

 

Što je to web-pratilica?

Web-pratilica je grafički prikaz koji je često transparentan i koji se postavlja na internetskim stranicama za praćenje ponašanja korisnika koji ih posjećuju. Često se koristi u kombinaciji s kolačićima.

Internetske stranice Sophos Lab Rijeka d.o.o. ne koriste se web-pratilicama ni sličnim tehnologijama za praćenje.

 

Što je to lokalno pohranjivanje?

Korištenjem lokalnog pohranjivanja internetske aplikacije mogu lokalno spremiti podatke unutar korisničkih preglednika. Prije upotrebe jezika HTML5 podaci o aplikaciji morali su se pohranjivati u kolačićima i biti uključeni u svaki zahtjev poslužitelju. Lokalno pohranjivanje je sigurnije te se velike količine podataka mogu pohranjivati lokalno bez utjecaja na rad internetskih stranica.

 

Popis kolačića koje koristimo

Naziv kolačića Namjena Valjanost kolačića
AdForm - TPC, GCM, uid Omogućuje analiziranje prodaje putem različitih kanala prodaje i ponovno targetiranje korisnika. Ne istječe
AdWords – A, AdsUserLocale, I, SAG, aptenv, mid Omogućuje analiziranje prodaje, statistiku posjećenosti stranice i ponovno targetiranje korisnika. 90 dana
Facebook – locale, datr, reg_fb_ref, reg_fb_gate Za povećanje sudjelovanja naših korisnika putem društvenih medija, analiziranje prodaje i ponovno targetiranje korisnika. Ne istječe
Google Analytics – utma Omogućuje statističke podatke o posjećenosti stranice. 2 godine
Google Analytics – utmb Omogućuje statističke podatke o vremenu dolaska korisnika na stranicu. 30 min
Google Analytics - utmc Omogućuje statističke podatke o vremenu napuštanja korisnika sa stranice. Kod zatvaranja web preglednika
Google Analytics - utmz Omogućuje statističke podatke posjete i prodaje putem različitih kanala. 6 mjeseci
Google Analytics - utmv Omogućuje segmentaciju korisnika na stranici. 2 godine
Google Analytics - ga Statistički podatci posjećenosti stranice i analiziranje prodaje putem različitih kanala prodaje. 6 mjeseci
Google Analytics - cid Statistički podatci posjećenosti stranice i analiziranje prodaje putem različitih kanala prodaje. 6 mjeseci
Criteo Omogućuje analiziranje prodaje putem različitih kanala prodaje i ponovno targetiranje korisnika. Ne istječe
RTB House Omogućuje analiziranje prodaje putem različitih kanala prodaje i ponovno targetiranje korisnika. Ne istječe
ZDEDebuggerPresent Omogućuje praćenje programskog koda naše web stranice. Koristi se prvenstveno za uklanjanje grešaka na stranici. Po sesiji
asid Omogućuje praćenje završetka kupnje. 1 dan
https_enabled Kolačić nam govori je li korisnik preusmjeren na sigurnosni protokol (https). Po sesiji
s_pers_c6 Omogućuje rad stranice i predavanje narudžbe. Po sesiji
s_pers_c5 Omogućuje rad stranice i predavanje narudžbe. Po sesiji
ngEnabled Kolačić omogućuje rad naprednim preglednicima. 10 godina
php, phtml, php3 Kolačić za sustav zendServer koji koristimo na našem poslužitelju. Po sesiji
recently_viewed Omogućuje pregled/prikaz nedavno pregledanih artikala. 10 godina
Twitter - pid Za povećanje sudjelovanja naših korisnika putem društvenih mreža. 2 godine
YOTTLY Omogućuje analiziranje prodaje putem različitih kanala prodaje i ponovno targetiranje korisnika. Ne istječe

 

Za početak je potrebno napraviti registraciju na samom webshop-u. Gore desno kliknite na Registracija, te ispunite tražene podatke. Koristite e-mail adresu kojoj imate stalan pristup jer vam na nju dolaze obavijesti o statusu vaše narudžbe/predbilježbe. Nakon što ste upisali podatke, na e-mail će vam doći link za potvrdu registracije (provjerite da slučajno nije završio u "junk mailu", pa ga označite kao sigurnu poštu da se ubuduće ne bi takvo što događalo).

 

Zatim idete na Prijava (također gore desno), unesete svoje podatke tako da vam nakon prijave u gornjem lijevom kutu stranice piše Dobrodošli, vaše ime

 

Tražilica koja se nalazi gore desno, idealna je za traženje određenog artikla, dovoljno je početi upisivati ime i odmah će se pojaviti izbornik (naravno, ukoliko artikal postoji u našoj ponudi). Da si olakšate potragu možete upisati i plaformu, npr. PS3 ime igre... Uz cijenu, možete vidjeti i dostupnost po poslovnicama (korisno za narudžbu u kojoj ćete izabrati preuzimanje u poslovnici (napomena - ne šaljemo robu iz poslovnice u poslovnicu, ukoliko u nekoj nema artikal koji vas zanima, naručite opciju dostavom pa ćemo vam ga poslati na kućnu adresu dostavnom službom)

 

Kad ste pronašli artikal, dodate ga u košaricu, te idete na Pregled košarice. Tu birate vrstu dostave i vrstu plaćanja. Obratite pažnju na to da su niže cijene (kod nekih artikala redovna cijena je prekrižena i naručivanjem putem webshopa niža) na stranici vezane isključivo za gotovinsko plaćanje, te da se cijena automatski mjenja kad umjesto gotovine izaberete neku drugu vrstu plaćanja. Nakon što ste izabrali, kliknete na NASTAVI te na sljedećem ekranu stavite kvačicu da Prihvaćate uvjete kupnje i potvrdite. 

 

Nakon uspješno napravljene online narudžbe, na e-mail adresu će vam doći mail s brojem vaše Online narudžbe odnosno, ukoliko se radi o predbilježbi, obavijest da je vaša pošiljka prihvaćena. U nekim slučajevima vaša pošiljka se može odbiti iz razloga koji će biti navedeni u samom e-mail (najčešće, artikal se rasprodao neposredno prije vaše narudžbe). 


Ukoliko nas posjetite u našim maloprodajnim poslovnicama, robu i usluge možete platiti na slijedeće način plaćanja:

Gotovina  

Jednokratno kreditnim i debitnim karticama VISA Premium, Mastercard, VISA, Maestro, VISA Electron

 
Općom uplatnicom i virmanom  
Obročno plaćanje bez kamata Erste Maestro Plus 2 - 12 obroka
Obročno plaćanje bez kamata ZABA Maestro, Visa i Mastercard 2 - 12 obroka
Obročno plaćanje bez kamata PBZ Visa 2 - 6 obroka

 

Cijena proizvoda prikazana na ovim internet stranicama odnosi se na uvjete kupovine i dostave putem Sophos Lab Rijeka Internet trgovine (webshopa) te može odstupati od cijene u maloprodajnim poslovnicama gdje postoje prošireni uvjeti plaćanja.

 


- Plaćanje pouzećem, odnosno plaćanje gotovinom dostavljaču GLS-a prilikom preuzimanja robe bez dodatnih troškova. 

- Online plaćanje karticama putem Corvus Pay sustava:

Jednokratno kreditnim i debitnim karticama VISA Premium, Mastercard, VISA, Maestro, VISA Electron

 
Općom uplatnicom i virmanom  
Obročno plaćanje bez kamata Erste Maestro Plus 2 - 12 obroka
Obročno plaćanje bez kamata ZABA Maestro, Visa i Mastercard 2 - 12 obroka
Obročno plaćanje bez kamata PBZ Visa debitna kartica 2 - 6 obroka

 


Cijena proizvoda prikazana na ovim internet stranicama odnosi se na uvjete kupovine i dostave putem Sophos Lab Rijeka internet trgovine (webshopa) te može odstupati od cijene u maloprodajnim poslovnicama gdje postoje prošireni uvjeti plaćanja.

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.
 
Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi obrasca za jednostrani raskid ugovora.
 
Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.
 
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.
 
Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.
 
Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.
Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. 
 
Nemate pravo na jednostrani raskid ugovora ako je predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke.
 
Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se nalazi na našoj mrežnoj stranici možete elektronički ispuniti i poslati.
Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.
 
 
 

članak 79. Zakona o zaštiti potrošača

1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora
3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču
4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca
8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom
9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi
12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju
13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

 

U slučaju oštećenja ili gubitka sadržaja ili dijela sadržaja paketa, korisnik mora odmah prilikom preuzimanja uručiti pritužbu dostavljaču ili djelatniku dostavne službe. Ako kupac ima primjedbu na kvalitetu izvršene usluge, način ili vrijeme dostave, ponašanje dostavljača ili djelatnika dostavne službe, ispravnost kupljenog proizvoda, terećenje kreditne kartice ili bilo koju stvar vezanu uz predmet ugovora s tvrtkom Sophos Lab Rijeka d.o.o., svoju pritužbu može uputiti direktno na kontakt telefone ili e-mail adreseu.
 
Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača omogućujemo Vam da svoje pisane prigovore podnosite putem elektroničke pošte info@sophoslab.hr ili osobno u našim poslovnim prostorijama.
 
Na sve primljene prigovore odgovoriti ćemo u roku od 15 dana od dana zaprimanja.
 
Sophos Lab Rijeka d.o.o. se obvezuje sve pritužbe kupaca i korisnika riješiti u najkraćem roku, u skladu s pozitivnim propisima u Republici Hrvatskoj i ovim Uvjetima.
 
U slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu na odnose potrošača i trgovca primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.


Raspoloživost proizvoda po poslovnicama osvježava se svaki sat, a proizvoda dostupnih samo putem webshopa svakih 24h. Napominjemo da raspoloživost proizvoda na pojednim prodajnim mjestima ne mora odgovarati stanju označenom na webshopu u trenutku kada napravite narudžbu.


Narudžbe zaprimljene do 12h obrađujemo i predajemo kurirskoj službi GLS (General Logistics Systems Croatia d.o.o.). isti dan ukoliko nije drugačije navedeno u opisu raspoloživosti proizvoda. Artikle dostupne samo putem webshopa otpremano unutar 1-3 radna dana. 

GLS (General Logistics Systems Croatia d.o.o.) dostavlja naručenu robu do Vaših vratiju. Rok dostave je do 48 sati od otpremanja pošiljke.


Dostava robe je besplatna za vrijednost narudžbe iznad 130 €. Za narudžbe manje vrijednosti dostava se naplaćuje 5 €.

Za osobe izvan Republike Hrvatske Internet kupovina nije moguće jer ne šaljmo robu u inozemstvo. Zbog povrata poreza proizvodi prije izlaza iz RH moraju proći na špediciju i izvozno carinjenje, što izrazito poskupljuje proizvod (npr. cijena proizvoda 10 eura - špedicija cca 40 eura).

 

a svakoj video igri nalazi se markica s ocjenom, koja određuje za koju je publiku igra namijenjena. Ako kupujete video igre djeci, ove ocjene će vam se pokazati vrlo korisnima pri izboru igre prikladne za djecu određene dobi.

Ovisno o tome odakle je igra uvezena, imat će PEGI, BBFC ili ESRB ocjenu.
PEGI (Pan European Game Information) je institucija koja djeluje na području Europe,
ESRB (Entertainment Software Rating Board) je institucija koja djeluje na području Sjeverne Amerike,
BBFC (British Board of Film Classification) je britanska institucija.

S obzirom na to da Hrvatska nije član PEGI-ja, a nema ni vlastiti sustav ocjenjivanja, kod nas možemo pronaći sve navedene markice na video igrama.

Bez obzira na vrstu ocjena, pored ocjene se nalazi i opis konkretnih elemenata igre (poput psovki, nasilja, kockanja i slično).

 

PEGI ocjene
službena stranica


PEGI_3+.gif Prikladno za djecu stariju od 3 godine, može prikazivati nasilje u komičnom kontekstu (poput onog u crtićima tipa Zekoslav Mrkva ili Tom&Jerry).
 Likovi u igri su potpuno definirani kao izmišljeni, dijete ih ne bi trebalo shvatiti kao stvarne osobe. Igra ne sadrži zvukove ili scene koje bi mogle preplašiti dijete,     nema psovanja ni golotinje bilo kakve vrste.PEGI_7+.gif Prikladno za djecu stariju od 7 godina, može sadržavati slike ili zvukove koji bi mogli preplašiti dijete, ali se smatra primjerenim za tu dob.
Djelomična golotinja u igri je dozvoljena ako nije u seksualnom kontekstu (tipa Obelix bez majice).PEGI_12+.gif Prikladno za djecu stariju od 12 godina. Može sadržavati scene nasilja ako je nije realistično i eksplicitno prikazano, te ako se odnosi na izmišljene likove koji ne nalikuju ljudima ni prepoznatljivim životinjama.
Također, može prikazivati umjerenu golotinju i dozvoljene su aluzije na seks (kao npr. u Simsima). Upotreba psovki je blaga i bez seksualnih konotacija.PEGI_16+.gif Prikladno za starije od 16 godina, odnosi se na realističan prikaz raznih elemenata nasilja i seksualne aktivnosti.
Psovke su dozvoljene, kao prikaz cigareta, alkohola, droge i kriminalnih aktivnosti.PEGI_18+.gif Prikladno za starije od 18 godina. U ovoj kategoriji dozvoljeno je ekstremno nasilje, kao i ono koje po ''odvratnosti'' nadilazi realističan prikaz.
Pošto je definicija nasilja poprilično subjektivna, sve igre koje sadržavaju ekstremnije nasilje, mučenje i slične elemente su označene ovom markicom.


BBFC ocjene
službena stranicaBBFC_Universal.pngUniversal - Sadržaji primjereni za sve dobne skupine. Može sadržavati blaže oblike crtićkog i komičnog nasilja uz uvjet da su korišteni likovi i oružja koji su potpuno definirani kao izmišljeni, kako bi ih dijete moglo lako razlikovati od stvarnosti. Nije dozvoljen prikaz opasnih aktivnosti koje bi djeca mogla oponašati. U ovakvim igrama rješavanje zagonetki je značajan element.


BBFC_Parental%20Guidance.pngParental Guidance - Igre bi mogle sadržavati neke neprikladne sadržaje, iako su u principu primjerene za djecu. Roditeljima se preporuča da sami donesu odluku o takvoj igri. Može sadržavati jače nasilje, ali isključivo u okolini s izmišljenim likovima i oružjima, realistično oružje nije dozvoljeno. Dozvoljene su aluzije na seks. Nije dozvoljen prikaz opasnih aktivnosti koje bi djeca mogla oponašati.


BBFC_12.png12 - Primjereno za starije od 12 godina. Može sadržavati umjereno nasilje, bez naglašavanja detalja ozljede, isključivo u izmišljenim okolišima koji će događaje distancirati od stvarnosti. Povremene psovke su dozvoljene, kao i aluzije na seks.BBFC_15.png
15 - Primjereno za starije od 15 godina. Dozvoljen je realističan prikaz nasilja, kao i fokusiranje na krvave detalje takvih scena. Psovke su dozvoljene, kao i aluzije na drogu i seks.


BBFC_18.png
18 - Primjereno za starije od 18 godina. Može sadržavati nasilje u svim oblicima, kao i brutalan prikazozljeda. Vulgarne psovke su dozvoljene, kao i prikaz seksualne aktivnosti.

separator.jpg

ESRB ocjene
službena stranica

ESRB_EC.gif EC (Early Childhood)

Prikladno za djecu mlađu od 3 godine. Igre ne sadrže nikakve materijale koje bi roditelji mogli smatrati ne primjerenima za djecu. Igre s ovom markicom su obično edukativne prirode.
ESRB_E.gif E (Everyone)

Prikladno za djecu stariju od 6 godina (primjedba se više odnosi na kompleksnost igre, nego sadržaj). Može sadržavati nasilje crtićke prirode i blage psovke.
ESRB_E10+.gif E 10+ (Everyone 10+)

Prikladno za djecu stariju od 10 godina, može sadržavati crtićkonasilje, nasilje u komičnom kontekstu
(poput onog u crtićima tipa Zekoslav Mrkva ili Tom&Jerry) ili blaže realistično nasilje, dozvoljen je prikaz krvi.

 

 

 

ESRB_T.gif

T (Teen)

Prikladno za djecu stariju od 13 godina. Dozvoljeno je realistično nasilje, prikaz krvi, sugestivne teme, simulirano kockanje i povremeno korištenje psovki.

 

 

 

ESRB_M.gif M (Mature 17+)

Prikladno za starije od 17 godina. Svi oblici realističnog nasilja i psovki su dozvoljeni. Također su dozvoljene i seksualne reference, bez eksplicitnog prikaza.
ESRB_AO.gif AO (Adults Only 18+)

Prikladno za starije od 18 godina. Nema ograničenja prikaza nasilja ni seksa. Dozvoljeno je ekstremno nasilje, kao i ono koje po ''odvratnosti'' nadilazi realističan prikaz. Pošto je definicija nasilja poprilično subjektivna, sve igre koje sadržavaju ekstremnije nasilje, mučenje i slične elemente su označene ovom markicom.RP%20%28Rating%20Pending%29.gif RP (Rating Pending)

Ova markica krasi najave igara koje još nisu dobile ocjenu.
 

 


https://www.sophoslab.hr/faq/sto-su-to-pegi-bbfc-i-esrb-ocjene/2/

Svako korištenje www.sophoslab.hr podložno je niže navedenim uvjetima i rokovima. Dokumenti objavljeni na ovoj web stranici smiju se kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo za individualnu upotrebu te uz poštivanje svih autorskih prava, drugih vlasničkih prava i svakog navedenog ograničenja prava. Stoga se ona ne smije dalje kopirati, reproducirati ili na neki način distribuirati bez izričitog pristanka Sophos Lab Rijeka d.o.o..

Sophos Lab Rijeka d.o.o. će uložiti razuman napor kako bi se na navedenoj web stranici našli točni i aktualni podaci, ali ne može biti odgovoran za njihovu točnost i potpunost. Svi korisnici koji pristupaju na www.sophoslab.hr stranicu koriste njezin sadržaj na vlastitu odgovornost. Sophos Lab Rijeka d.o.o. neće biti odgovorna ni za kakve direktne, slučajne, posljedične, indirektne ili kaznene štete koje su nastale iz pristupa, korištenja ili nemogućnosti korištenja www.sophoslab.hr ili zbog bilo koje greške ili nepotpunosti u njenom sadržaju.

Ova web stranica sadrži informacije treće strane i veze do drugih Internet stranica nad kojima Sophos Lab Rijeka d.o.o.. nema kontrolu. Kad god je to moguće, takve se informacije u skladu s time i označavaju. Sophos Lab Rijeka d.o.o. nije odgovoran niti za točnost niti za bilo koji drugi aspekt takvih informacija i ne preuzimaju nikakvu odgovornost za takve informacije. Sophos Lab Rijeka d.o.o. zadržavaju pravo izmjene sadržaja ove web stranice na bilo koji način, u bil o kojem trenutku i iz bilo kojeg razloga, i neće biti odgovorne ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena.

U ime tvrtke Sophos Lab Rijeka d.o.o. obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja. Redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtke Sophos Lab Rijeka d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

R1 račune ne izdajemo naknadno, da biste dobili R1 račun potrebno je u napomeni web narudžbe napisati podatke od poduzeća te zahtjevati isti.

Loading...